اخبـار برگزیده
افتخارات برگزیده
نیم‌سال دوم، مرحله‌ای جدی‌تر و مهم‌تر در مسیر یک سال تحصیلی است. با شروع این دوره، با توجه به افزایش مباحث درسی، پیشنهاد می‌کنم که دانش‌آموزان ساعت مطالعه خود را افزایش دهند.صرف زمان بیشتر به منظور مرور دروس پیشین همگام با مباحث جدید است.من گاهی این مرورها را با تست زدن انجام می‌دادم و با این روش مطالبی را که قبلاً خوانده بودم، بازیابی می‌کردم.
پشتیبان ویژه خود را از رتبه‌های برتر کنکور انتخاب کنید

نیم‌سال دوم، مرحله‌ای جدی‌تر و مهم‌تر در مسیر یک سال تحصیلی است. با شروع این دوره، با توجه به افزایش مباحث درسی، پیشنهاد می‌کنم که دانش‌آموزان ساعت مطالعه خود را افزایش دهند.صرف زمان بیشتر به منظور مرور دروس پیشین همگام با مباحث جدید است.من گاهی این مرورها را با تست زدن انجام می‌دادم و با این روش مطالبی را که قبلاً خوانده بودم، بازیابی می‌کردم.

9 بهمن 1397
دوره های آموزشی در حال شروع آموزشگاه
خدمات خدمات و محصولات نگاه نو