پانسیون مطالعاتی

  • 14 آبان , 1398
  • 1230 نفر
آیا مطالعه در پانسیون مطالعاتی بهتر از خانه است؟
از زبان مشاورین مجموعه نگاه نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو:
90%انسان ها از محیط اطراف خود و دوستان و آشنایان تاءثیر می پذیرند.برای مثال اگر ما در محیط یا خانه ای زندگی کنیم که اکثــــــــــر خانواده اهل پیاده روی صبحگاهی و ورزش باشند ما نیز به ورزش و پیاده روی صبحگاهی علاقه مند خواهیم شد .
برای مطالعه موءلفه های بسیاری هستند که در روند مطالعه و بازده آن تاثیر گذار هستند .به فرض مثال نور محیط،آرامش اطراف،رنگ ها و...تمام این عوامل در مطالعه مفید تاءثیر گذار هستند.در خانه هایی که شخص احساس آرامش روانی نداشته باشد امکان مطالعه و سپردن مطالب به حافظه ممکن نیست.شرایط فیزیکی و شرایط روانی باید برای شما محیا باشند تا بتوانید به راحتی به مطالعه بپردازید.اگر در مکانی باشید که تمام اطرافیان خود را در حال تلاش برای رسیدن به هدف ببینید شما نیز تشویق می شوید که برای رسیدن به هدف خود با تمام وجود سعی و تلاش کنید.
انگیزه درون شما تقویت خواهد شد و شمارا از خستگی دور خواهد کرد.بنابراین محیط مطالعه از مهمترین عوامل رسیدن به هدف است ما در مجموعه نگاه نو بهترین فضای مطالعاتی را در استان البرز فراهم کردیم که تمام استانداردها را در آن رعایت شده اند.